Organisering

OLYMPUS DIGITAL CAMERAForeningens øverste besluttende myndighed ligger hos generalforsamlingen, og Vedtægterne er vores grundlov. Vi afholder en ordinær generalforsamling i april og en budgetgeneral-forsamling i november og derudover kan der indkaldes efter behov.

Bestyrelsen varetager den daglige drift og forbereder de strategiske beslutninger.

Masser af beslutninger træffes og forberedes på vores fællesmøder, som vi normalt holder hver måned sidste søndag aften i måneden undtagen juli og august. Fællesmødet er et uformelt organ, som ikke engang er omtalt i vedtægterne.

Vi er også gode til at nedsætte udvalg til at behandle enkelte problemstillinger. Vi har fast et udeudvalg og et indeudvalg, som forbereder arbejdet på vores grønne områder og i fælleshuset.

 

 


Andelsboligforeningen Vennepunktet
Vennepunktet 16
8300 Odder

Tlf. +45 72202635

W: vennepunktet.com
Du er her: HomeOrganisering