Andre former for fællesskab

Vi har tradition for mange fælles arrangementer: foreningens fødselsdag, Mortens aften, julefrokost, fastelavn, for nu at nævne nogle.

Vi har netop indført to nye samværsformer, nemlig “fredagsbar” en gang om måneden og onsdagskaffe hver uge kl. 11.

Vores fælles arbejdsdage giver også mulighed for hyggeligt samvær, og vi har næsten altid godt vejr!


Vaskekælderen med de to industrivaskemaskiner og –tørretumbler er en af Vennepunktets ”kom-munikationsknudepunkter”. Her er mange af vores beslutninger blevet førstebehandlet.

Andelsboligforeningen Vennepunktet
Vennepunktet 16
8300 Odder

Tlf. +45 72202635

W: vennepunktet.com