Økonomi

P1090012-hgI en andelsboligforening ejer man en andel af foreningens formue, svarende til ens boligs antal kvadratmeter. Andelsbeviset har den oprindelige ejerandel fra 1989 påført som pålydende.

Siden er der betalt afdrag på lånet og optaget nye lån, men det har også haft stor betydning, at vi gik over til valuarvurdering, da det blev lovmæssigt muligt.

Det fik stor betydning for overdragelsesprisen, men foreningen valgte at begrænse prisstigningen ved at vedtage, at overdragelsesprisen sættes i forhold til 90% af valuarvurderingen.


Når man sammenligner den månedlige ydelse med ydelsen på et parcelhus, skal man holde sig dette for øje:

  • Ingen ejendomsskat
  • Ingen ejendomsforsikring
  • Ingen udgift til udvendig vedligeholdelse
  • Gratis vaskemaskiner
  • Gratis lån af festlokaler
  • Lave varmeudgifter
  • Vennepunktet har valgt at satse på fastforrentede lån, så vi ikke løber nogen risiko for huslejestigning af den grund. 
  • De oprindelig rentestøttede lån er  betalt ud. 
  • Vi har ingen renteswap eller andet utøj! 
  • Vi foretager pæne hensættelser til vedligehold – og vi passer godt på vores ting, for mange af vores maskiner holder langt ud over afskrivningsperioden!

Andelsboligforeningen Vennepunktet
Vennepunktet 16
8300 Odder

Tlf. +45 72202635

W: vennepunktet.com
Du er her: HomeØkonomi